הארכת הפטור לקונסורציום

רשות התחרות מבקשת את הערות הציבור לגבי הארכת תוקפם של כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים תפעוליים שעניינם תובלה בין-לאומית בים) (הוראת שעה), התשע"ג-2012 ("פטור הסוג הימי"), לתקופה נוספת של חמש שנים.

פטור הסוג הימי נוגע לשיתופי פעולה תפעוליים בין חברות ספנות בהובלת מטען בקווי הפלגה הפוקדים נמלים לפי תכנון ידוע מראש, ובלוחות זמנים קבועים מראש.

הכתבה המלאה בגרסה למנויים.
-

רוצים להיות מנויים? לחצו כאן

רוצים לקרוא את המשך הכתבה? לחצו כאן

רוצים לקבל את כותרות החדשות כל יום למייל שלכם חינם? הירשמו כאן

:עוד כתבות