למשטרה אסור לתפוס משאית

שופטת בית המשפט העליון דפנה ברק-ארז דנה בחילוט משאית על ידי המשטרה בעילה שהמשאית נשאה מטען חורג. השופטת בחנה את השימוש בסמכות לתפוס חפץ שנעשתה בו עבירה לפי סעיף 32 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) ביחס לכלי רכב הנושאים מטען במשקל חורג זאת על רקע קיומו של הסדר ספציפי המעוגן בסעיף 57א לפקודת התעבורה שמאפשר למשטרה להורות על השבתה של כלי רכב שנעברה בו עבירת תעבורה, לרבות נשיאת מטען במשקל חורג, לפרק זמן קצוב.

ההחלטה ניתנה בהקשר למשאית שנתפסה לאחר שאותרה כנושאת מטען שמשקלו עולה על המותר על-פי דין. המשטרה תפסה את המשאית מכוח סמכותה לפי סעיף 32 לפקודת סדר הדין הפלילי, ובהמשך אף הודיעה כי בכוונתה לבקש את חילוטה העתידי מכוח סעיף 39 לאותה הפקודה.

מנגד, בעל המשאית טען שבמקרה כזה על המשטרה לפעול בהתאם להסדר הספציפי הקבוע כאמור בסעיף 57א לפקודת התעבורה, וכי מכל מקום תפיסת המשאית נעשתה ללא מדיניות סדורה ובאופן שמוביל לתוצאה קשה ובלתי מידתית.

ההחלטה הדגישה את חומרתן של העבירות הנוגעות להעמסת יתר של רכבים. בהתאם לכך, הובהר שההסדר הקונקרטי בפקודת התעבורה המאפשר להורות על השבתת רכב אינו מוציא מכלל פעולה את הסמכות לתפוס כלי רכב שנעברו בהם עבירות תעבורה.

למרות זאת הובהר שאין להפעיל את סמכויות התפיסה ללא מדיניות סדורה. הודגש שעל המשטרה לפעול בהתאם לאמות מידה ברורות וענייניות. נקבע שנכון לעת הזו לא הציגה המדינה אמות מידה ברורות שעל פיהן מתקבלות החלטות באשר למימוש של סמכות התפיסה של כלי רכב, במקרים שנוגעים לנשיאת מטען בעל משקל חורג (להבדיל מהשבתתם הזמנית בלבד).

בפועל, המדינה הצביעה על מקרים בודדים בלבד שבהם נעשה כך. נוכח זאת, נקבע שבנסיבות העניין סמכות התפיסה הופעלה שלא בהתאם למדיניות אכיפה סדורה, ועל כן יש מקום להורות על שחרור המשאית. לבסוף, הודגש הצורך בגיבוש מדיניות אכיפה ברורה בסוגיה האמורה בהקדם האפשרי.

-

רוצים להיות מנויים? לחצו כאן

רוצים לקרוא את המשך הכתבה? לחצו כאן

רוצים לקבל את כותרות החדשות כל יום למייל שלכם חינם? הירשמו כאן

:עוד כתבות