הצעה: החורף יחל בדצמבר

תקנות התעבורה קובעות שרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג, חייב בבדיקת חורף לרכב שתיערך מ-1 באוקטובר בכל שנה, אחרת לא ניתן לנהוג ברכב בתקופה שבין 1 בנובמבר ועד 31 במרס של כל שנה. כלומר, הזמן הנתון בכל שנה לביצוע בדיקת חורף הינו חודש ימים בלבד.

בעקבות הריבוי לאורך השנים של כלי רכב מסחרי, נוצר מצב שיש מספר ימי עבודה מועטים בלבד במהלך השנה בהם יוכלו 110,000 כלי הרכב הנ"ל לעבור את בדיקת החורף, קרי בין 21-26 ימי עבודה בלבד (26 ימים רק במוסכים/מכוני רישוי העובדים גם בימי ו').

במשרד התחבורה אומרים שלאור הריבוי האמור בכלי הרכב מהסוג הנ"ל, בתקופת זמן קצרה זו לא ניתן מעשית לעבור בדיקות חורף לכל כלי הרכב. לכן המשרד נערך לתיקון חקיקה לפיו תינתן תקופת זמן ארוכה יותר לבדיקת החורף.

יחד עם זאת, לאור העובדה שהמצב הנוכחי יוצר בעייתיות רבה כבר בימים אלה ממש, מתבקשת הוראת שעה לפיה לא ינהג אדם ברכב מכלי הרכב הנ"ל ללא תעודה לפיה הרכב נבדק בבדיקת חורף ונמצא תקין בתקופה שבין 1 בנובמבר ועד 31 במרס של כל שנה, כך שהתקנה תחול, בשנה זו, בתקופה שבין 1 בדצמבר 2021 ועד 31 במרס 2022.

-

רוצים להיות מנויים? לחצו כאן

רוצים לקרוא את המשך הכתבה? לחצו כאן

רוצים לקבל את כותרות החדשות כל יום למייל שלכם חינם? הירשמו כאן

:עוד כתבות