פרסום מידע על אנרגיה

המשרד להגנת הסביבה יחייב יבואני כלי רכב בגילוי לציבור של נתוני צריכת אנרגיה ולא רק צריכת דלק. בנוסף מקדם המשרד היטל על פליטת מזהמים ממקורות פליטה נוספים שאינם טעוני היתר.

בשנת 2008 נחקק חוק אוויר נקי, המסדיר שורה ארוכה של נושאים בתחום איכות האוויר בישראל, ובין היתר בגילוי לציבור של נתונים בפרסומות בדבר זיהום אוויר מרכב מנועי.

פרסום כלי-רכב: צריכת אנרגיה

חוק אוויר נקי קבע חובות בפרסום רכב חדש, לפיהן מוכר רכב חדש נדרש לפרסם מידע על דרגת זיהום האוויר ועל נתוני צריכת הדלק של הרכב. זאת כדי להעלות מודעות ולעידוד כלי רכב שדרגת זיהום האוויר שלהם היא מופחתת.

מאחר שיש כבר כלי רכב המונעים בחשמל באופן מלא או חלקי, וכן כלי רכב המונעים בגז. אז על-מנת ליצור עקביות בפרסום הנתונים לגבי כלי רכב חדשים, יש להידרש לפרסום נתוני צריכת האנרגיה, ולא רק לצריכת דלק נוזלי. יצוין כי בפועל חלק מיבואני הרכב מפרסמים נתונים אלה גם ללא חובה בחוק.

התיקון המוצע לחוק קובע כי פרסום הנתונים ייעשה על פי נתוני צריכת האנרגיה ביחידות מדידה תקניות לכל סוג של מקור אנרגיה.
-

רוצים להיות מנויים? לחצו כאן

רוצים לקרוא את המשך הכתבה? לחצו כאן

רוצים לקבל את כותרות החדשות כל יום למייל שלכם חינם? הירשמו כאן

:עוד כתבות