בן הרוש תוקף את הנהלות הנמלים

על מנת להביא לעצירת התופעה של משאיות בעלות ארבעה סרנים, שייעודן להובלת מטען חורג בלבד אבל הן מועמסות במטען רגיל בניגוד לאמור ברישיון הרכב, משרד התחבורה פרסם להערות הצעה לתיקון חוק שירותי הובלה שעיקריה:

"על מוסר המטען תוטל החובה לוודא שהמטען המועמס תואם גם את האמור ברישיון הרכב". בהתאם להוראות חוק שירתי הובלה, על מוסר המטען מוטלת כיום חובה לבדוק בעת העמסת המטען את התאמת משקל המטען למשקל המותר על פי רישיון הרכב. עם זאת, לא מוטלת על מוסר המטען החובה לוודא כי ההובלה נעשית בהתאם לתנאים הנוספים המופיעים ברישיון הרכב והתיקון הנוכחי נועד לשנות זאת.

יו"ר מועצת המובילים גבי בן-הרוש: "לפי החוק הנמלים הם מוסרי המטען. הם נתנו להעמיס בניגוד לכללי הרישיון".

בן-הרוש הפנה אצבע גם כלפי הדירקטוריונים של חברות הנמל: "הם נושאי אחריות. מה הם עשו שם בנדון? כלום".

הכתבה המלאה בגרסה למנויים.
-

רוצים להיות מנויים? לחצו כאן

רוצים לקרוא את המשך הכתבה? לחצו כאן

רוצים לקבל את כותרות החדשות כל יום למייל שלכם חינם? הירשמו כאן

:עוד כתבות