אל על בחרה במתווה סיוע

דירקטוריון אל על בחר אתמול במתווה הסיוע לחברה שעיקרו קבלת הלוואה בנקאית של 250 מיליון דולר, המגובה במרביתה בערבות המדינה וכן הנפקת מניות לציבור בהיקף של 150 מיליון דולר. המדינה תתחייב לרכוש את המניות שלא יירכשו על ידי הציבור לפי השער הממוצע בחודש מאי 2020 וזאת עד להיקף האמור.

יישום המתווה שנבחר, טעון התקשרות בהסכם מימון, יישום הסדרים בין המדינה והגורם המממן וכן תנאים נוספים, הכוללים, בין השאר, חתימה על הסכמים קיבוציים עם העובדים אשר ישקפו התייעלות נדרשת וכן אישור הממשלה וועדת הכספים של הכנסת.

כמו כן, לצורך ההנפקה נדרש אישור אסיפת בעלי המניות של החברה להגדלת הון המניות הרשום שלה וכן פרסום תשקיף הנפקה על ידי החברה (אשר החברה מעריכה כי יהיה מבוסס על הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני לשנת 2020).

החברה מציינת שאין ודאות שהפעולות והתנאים הנדרשים לצורך יישומו המלא של המתווה, אכן יושלמו.
-

רוצים להיות מנויים? לחצו כאן

רוצים לקרוא את המשך הכתבה? לחצו כאן

רוצים לקבל את כותרות החדשות כל יום למייל שלכם חינם? הירשמו כאן

:עוד כתבות