התנגדות להעלאת תעריפים בנתב"ג

התאחדות התעשיינים מתנגדת להמלצתה של ועדת המחירים המשותפת למשרד התחבורה ולמשרד האוצר להעלות את התעריפים של מסופי מטענים בנתב"ג.

הוועדה המליצה להעלות את התעריפים של מסופי מטענים בנתב"ג במתווה מדורג על פני ארבע שנים. בשנה הראשונה המחירים יעלו בממוצע ב-11.2% ובשנה הרביעית ב-1.7%.

נתנאל היימן, ראש אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים, טוען שהתחשיב של הוועדה לא משקף את ההכנסות ואת ההוצאות בענף מסופי המטען, מכיל הנחות שגויות ומתעלם מהשינויים בענף בשנים האחרונות. עבודה טובה של ההתאחדות. אלה הליקויים:

א. התחשיב מבוסס על נתוני 2018-2017. מאז חלו תמורות וזעזועים בכלל ובשרשרת האספקה בפרט. התבססות על נתוני שנת 2018, לצורך קביעת תעריפים בשנת 2022 הינה הליך לקוי במהותו.

ב. לפי התוצאות של חברת ממן לשנת 2021 יש שיפור משמעותי ברווחיותה, שמקורו בגידול של 20% בהיקפי הפעילות. שיעור הרווח (המדווח) שלה גבוה משיעור הרווח עליו ממליצה הוועדה, זאת עוד לפני העלייה המשוקללת במחירי מסופי המטען. בהתאם לכך, עליית המחירים של 11.2% אינה מוצדקת כאשר ישנה עלייה משמעותית ברווחיות.

ג. ועדת המחירים מניחה שיש סבסוד צולב בין היצוא ליבוא, לפיכך ההמלצה על העלאת תעריפים לא מידתית ליצוא, אשר תפגע במאות עסקים מייצאים. מדובר בטענה שאין לקבלה:

• תעריפי היצוא כיום גבוהים מתעריפי היבוא ב 15% - 20%.

• לפי ממן: "הליך היבוא הינו רווחי יותר מהיצוא", לכן לא ברורות הטענות לסבסוד צולב בגינן קיבלה הוועדה החלטה להעלאה דרמטית של 63% בתעריפי היצוא ובתקופה קצרה של 4 שנים.

• הוועדה מתעלמת מסך ההכנסות של מסופי המטען מהליך היבוא, בפעילויות נלוות הכרחיות, בתעריפים מפוקחים ולא מפוקחים.

ד. שער עולמי:

עצם ההכרה בעלויות "שער עולמי" אינה סבירה ומקורה בטעות בהבנת המערכת ומטרותיה. רוב העלויות שנוספו למסופי המטען בשל מערכת "שער עולמי" הן עלויות פיתוח והטמעה, דהיינו עלויות השקעה. מאחר והמערכת הוטמעה כבר ב 2018, העלות אינה רלוונטית לשימוע הנוכחי.

1. מדובר בהשקעה אשר מובילה להתייעלות אשר אמורה הייתה להוביל להפחתת עלויות.

2. העלות המוצגת של העלויות השוטפות, לכאורה, של הפעלת המערכת לא כוללות את העלות האלטרנטיבית של השיטה הקודמת, דהיינו החיסכון שיצרה המערכת למסופי המטען.

מאחר וכלל הנוגעים בדבר מנצלים את המעבר למערכת "שער עולמי" בכדי לגבות עלויות עודפות מלקוחות הקצה (והפעם, בחסות ועדה ממשלתית), על ועדת המחירים לקבוע תעריף בגובה 0 שקל על הסעיף "שער עולמי", ולשקול פיצוי על גביית היתר שנעשתה בשנים האחרונות.

גם לשיטת הצעת ועדת המחירים התעריף שגבו החברות בשנים האחרונות גבוה ב-300% מהתעריף הנכון, ולמעשה הייתה גביית יתר של 3-5 שקל לטונה מ-2018 ועד היום.

הכרה בעמלות שמשולמות ע"י מסופי המטענים לחברות התעופה:

חברי הוועדה הציגו עמדה עניינית בדבר העמלות המשולמות לחברות התעופה בהחלטה מיום ה- 09.06.2020, וקבעו: "על אף הייחודיות של מבנה העמלות בעניין זה, בכל הנוגע להכרה בעלויות הנדרשות לשם אספקת השירות שניתן על ידי מסופי המטענים, אין מקום לעלויות מסוג זה".

לאור האמור אנו מתנגדים להכרה בעמלות אשר משולמות ע"י מסופי המטענים לחברות התעופה ומברכים על החלטת הוועדה בדבר המתווה לפיו עלויות אלו יופחתו מהתמחיר באופן מדורג במשך ארבע שנים כך שבתום התקופה לא יוכרו עלויות אלו לשם קביעת התעריפים.
-

רוצים להיות מנויים? לחצו כאן

רוצים לקרוא את המשך הכתבה? לחצו כאן

רוצים לקבל את כותרות החדשות כל יום למייל שלכם חינם? הירשמו כאן

:עוד כתבות