ירידה ביצוא הסחורות

בחודש מאי 2020 הסתכם היצוא ב-12.7 מיליארד שקל, היבוא הסתכם ב-16.7 מיליארד והגירעון בסחר הסחורות הסתכם ב-4 מיליארד.

בחודשים מרץ-מאי 2020 ירד יצוא הסחורות (למעט אוניות, מטוסים ויהלומים), על פי נתוני המגמה, ב-11.6% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 19.3% בחישוב שנתי בדצמבר 2019-פברואר 2020.

עקב ירידה חדה ביבוא בחודשים האחרונים של יבוא הסחורות, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה החליטה לא לפרסם נתוני מנוכי עונתיות ולא חושב אומדן המגמה.

יצוא הסחורות

יצוא הסחורות הסתכם בחודש מאי 2020 ב-12.7 מיליארד שקל. 94% ממנו היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים), 4% יצוא יהלומים ו-2% יצוא חקלאי, ייעור ודיג.

היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים) ירד במרץ-מאי 2020 ב-12.2% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 18.4% בחישוב שנתי, בחודשים דצמבר 2019 - פברואר 2020.

יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית (שהיא כ-35% מכלל היצוא התעשייתי למעט יהלומים) ירד במרץ-מאי 2020, על פי נתוני המגמה, ב-21.3% בחישוב שנתי (ירידה של 2% בממוצע לחודש). זאת, בהמשך לירידה בשיעור דומה בחישוב שנתי בדצמבר 2019-פברואר 2020. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה של 42.8% בחישוב שנתי (ירידה של 4.6% בממוצע לחודש) ביצוא ענף ייצור רכיבים ולוחות אלקטרוניים וירידה של 9.2% בחישוב שנתי ביצוא ענף ייצור תרופות.

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית (43% מכלל היצוא התעשייתי) ירד במרץ-מאי 2020, על פי נתוני המגמה, ב-10.6% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 20.9% בחישוב שנתי בדצמבר 2019-פברואר 2020 (ירידה של 1.9% בממוצע לחודש).

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית (15% מכלל היצוא התעשייתי) עלה במרץ-מאי 2020, על פי נתוני המגמה, ב-0.5% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 5% בחישוב שנתי בדצמבר 2019-פברואר 2020.

יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית (7% מכלל היצוא התעשייתי) ירד במרץ-מאי 2020, על פי נתוני המגמה, ב-26.2% בחישוב שנתי (ירידה של 2.5% בממוצע לחודש). זאת, בהמשך לירידה של 28.1% בחישוב שנתי בדצמבר 2019-פברואר 2020 (ירידה של 2.7% בממוצע לחודש).

יצוא יהלומים נטו (מלוטשים וגולמיים) הסתכם בינואר-מאי 2020, לפי נתונים מקוריים, ב-5.1 מיליארד שקל, לעומת 8.6 מיליארד שקל באותם חודשים של שנת 2019.

היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בינואר-מאי 2020 ב-2.1 מיליארד שקל (נתונים מקוריים), לעומת 2.4 מיליארד שקל באותם חודשים של בשנת 2019. באותה תקופה ירד יצוא גידול פרחים ב-35.5%.

יבוא הסחורות

במאי 2020, הסתכם יבוא הסחורות ב-16.7 מיליארד שקל. מתוכם 55% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 21% יבוא מוצרי צריכה, 14% יבוא מכונות, ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-10% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אוניות ומטוסים.

יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים נטו) הסתכם בחודשים ינואר-מאי 2020 ב-5.7 מיליארד שקל, לעומת 6.7 מיליארד באותם חודשים של שנת 2019.

יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם), הסתכם בחמשת החודשים הראשונים של השנה ב-9 מיליארד שקל, נמוך ב-39.5% בהשוואה לאותה תקופה אשתקד.רוצים להיות מנויים? לחצו כאן

רוצים לקרוא את המשך הכתבה? לחצו כאן

רוצים לקבל את כותרות החדשות כל יום למייל שלכם חינם? הירשמו כאן

:עוד כתבות