היצוא ירד ב-13%

בנק ישראל יוצא בתחזית מעודכנת לפיה התוצר יתכווץ השנה בשיעור של 6%, לעומת צפי של 4.5% בתחזית הקודמת. ב-2021 התוצר יצמח ב-7.5% גבוה מעט יותר מתחזית הקודמת. שיעור האינפלציה ב-2020 צפוי לעמוד על 1.1%-, נמוך מהתחזית הקודמת, וב-2021 הוא צפוי לעמוד בדומה לתחזית מאי על 0.7%. על פי התחזית, הריבית המוניטרית צפויה לעמוד בתחום של 0-0.1% בעוד שנה.

הסביבה העולמית

היבוא במדינות המפותחות יתכווץ השנה ב-13%, והתחזית לשנת 2021 הועלתה ל-8%. באשר לתוצר במשקים המפותחים – מניחים שהוא יתכווץ ב-2020 ב-8.0% ויצמח ב-2021 ב-4.8%.

מחיר הנפט התאושש מעט מאז תחזית מאי – המחיר הממוצע ברבעון השני ב-2020 של חבית נפט מסוג "ברנט" עמד על 33 דולרים, נמוך ב-35% מהמחיר הממוצע ברבעון הראשון, אולם במהלך הרבעון עלה המחיר עד ל-41 דולרים בסוף הרבעון.

בבנק מציינים שאי הוודאות ביחס להתפתחויות גבוהה, ובפרט אי הוודאות לגבי המגבלות על הפעילות הכלכלית כתוצאה מגל תחלואה שני. יחד עם זאת, במסגרת התחזית מניחים שלא תהיה החמרה במגבלות על הפעילות הכלכלית על רקע גל תחלואה שני בישראל ובעולם.

הפעילות הריאלית בישראל

התוצר יתכווץ השנה בשיעור של 6% והוא יצמח בשיעור של 7.5% בשנת 2021. העדכון מטה בפעילות הריאלית ב-2020 מוסבר בעלייה בנתוני התחלואה המגדילים את אי הוודאות ומעכבים את החזרה לשגרה כלכלית, בקצב הירידה בשיעורי ההשבתה בענפי המשק השונים הנמוך ביחס להערכות בתחזית מאי ובהתפתחויות בעולם. הירידה הצפויה בתוצר ב-2020 משתקפת בכל השימושים, למעט בצריכה הציבורית.

הצריכה הפרטית תרד השנה ב-6.5%, על אף התאוששותה החל מהרבעון השלישי. זאת, על רקע פגיעה בתעסוקה ובהכנסות, עלייה באי-הוודאות ומגבלות התו הסגול, אשר ימתנו את הביקושים. הירידה השנתית בצריכה הפרטית, הינה חריגה בהסתכלות היסטורית ולא נרשמה כדוגמתה כלל מאז 1984. ב-2021 צפויה הצריכה הפרטית להתאושש ולצמוח ב-8% אולם עדיין ברמה שתהיה נמוכה ביחס לרמה הנגזרת מהמגמה טרם המשבר.

ההשקעות תרדנה ב-2020 ב-13.5% על רקע העלייה באי-הוודאות והצפי לירידה בפעילות, אך הן תעלנה ב-2021 ב-5.5%. היצוא ירד השנה ב-13%, על אף נתונים טובים יחסית על פי האומדן השני של החשבונאות הלאומית לרבעון הראשון, על רקע הירידה הגדולה בסחר העולמי. בהתאם להתאוששות בסחר העולמי ב-2021 הבנק מעריך שהיצוא יצמח ב-2021 ב-7.5%.

לעומת אלו צפויה הצריכה הציבורית לעלות ב-2020 – בעיקר בשל תרומת החבילה הפיסקאלית שאישרה הממשלה לתמיכה בפעילות הכלכלית ובתעסוקה. הפער ביחס לתחזית מחודש מאי מוסבר בעדכון ההערכה לגבי ההוצאה הממשלתית בפועל. גרעון הממשלה יעמוד ב-2020 על 12% תוצר ויחס החוב לתוצר יעלה ל-75% (לעומת 11% ו-74%, בהתאמה, בתחזית מאי). ב-2021 הגרעון יעמוד על 6.9% תוצר ויחס החוב-תוצר על 77%.

בצד המקורות, היבוא יתכווץ השנה בשיעור של 14% אבל ישוב לצמוח ב-6.5% ב-2021. בתרחיש של הטלת סגר נוסף ברבעון האחרון של השנה כתוצאה מהחמרה במצב הרפואי תוך השבתה משמעותית בפעילות של המשק, צפויה פגיעה נוספת בפעילות הכלכלית. במקרה כזה, הבנק מעריך שהשנה התוצר יתכווץ בשיעור חד יותר של 9%.רוצים להיות מנויים? לחצו כאן

רוצים לקרוא את המשך הכתבה? לחצו כאן

רוצים לקבל את כותרות החדשות כל יום למייל שלכם חינם? הירשמו כאן

:עוד כתבות