באמת מעדיפים תוצרת הארץ?

הממשלה אישרה הצעת מחליטים לעידוד רכש ציבורי של תוצרת הארץ. עיקרי החלטת הממשלה:

הסדרת חובת מתן העדפה לתוצרת הארץ במכרזים מעורבים של רכש ציבורי, שעניינם רכש מעורב של טובין ושירותים. מנגנון של העדפת תוצרת הארץ יחול במכרזי רכש טובין ובמכרזים מעורבים של הרשויות המקומיות, של התאגידים המקומיים ושל החברה למשק וכלכלה. העדפת תוצרת הארץ תכלול הסכמי רכש למערכת הבריאות וגם קיצור ימי אשראי ספקים במערכת הבריאות.

יוקם צוות בראשות החשב הכללי במשרד האוצר ובהשתתפות הממונה על התקציבים במשרד האוצר, המנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה. הצוות יבחן את המשמעויות וכלל ההיבטים הנדרשים של אפשרות קידומם של עד חמישה פיילוטים, במכרזים מורכבים הכוללים התקשרויות משנה, שבאמצעותם תיבחן השפעה של מתן העדפה למציע אשר יתחייב שהיקף רב של האמצעים בהתאם למכרז יהיה מתוצרת ישראל.

יוקם צוות, בראשות החשב הכללי והממונה על התקציבים באוצר והמנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה, שיעקוב אחר יישום חובת העדפה של תוצרת הארץ במכרזי רכש ציבורי, לרבות באמצעות ניתוחים כלכליים בנוגע לעלויות ולתועלות של יישומה וידווח לממשלה אחת לשנה בעניין.

הארכת תוקף של הסעיפים בהחלטת הממשלה בעניין "חיזוק כושר התחרות של התעשייה הישראלית", אשר עוסקים בהעלאת הפריון, בהטמעת ייצור מתקדם והרחבת היקף כלי הסיוע של מינהל סחר חוץ המסייעים בהגדלת הביקוש בחו"ל, כך שיחולו עד לסוף שנת 2021.

יופחת מכס על מוצרים משלימים בתחום הטקסטיל עד לסוף שנת 2021 על מנת להפחית את עלויות הייצור ולהשוות את מצבם של היצרנים למצבם של היבואנים בתחום זה.

הוחלט להנחות את מנהל הסוכנות לעסקים קטנים והבינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה, לפעול לטובת סיוע לעסקים קטנים ובינוניים לקידום הסחר המקוון וכן בהתאמות נדרשות לעסק בשל נגיף הקורונה. לצרוך יישום סעיף זה, יקצה משרד האוצר למשרד הכלכלה והתעשייה סכום של 75 מיליוני שקל.

נשיא התאחדות התעשיינים ד״ר רון תומר, תקף בחריפות את החלטת הממשלה שלדבריו אינה נותנת כל העדפה לתוצרת הארץ ברכש ציבורי, אלא משמרת מצב קיים: ״משרד האוצר הצליח להעביר החלטה ריקה. המשמעות היא שכספי המיסים שאנחנו משלמים ימשיכו לייצר מקומות תעסוקה מעבר לים, בעוד בישראל יש מאות אלפים שאינם יכולים לסיים את החודש.

"הממשלה שוב הוכיחה ניתוק מהציבור הישראלי, אשר סבור שכל הרכש הציבורי צריך להיות מופנה למשק הישראלי - ללא ועדות, ללא חריגים וללא מעקפים.

"ההתאחדות לא תסכים לפשרות ריקות, ותמשיך לפעול בכל הכוח כדי לייצר העדפה אמיתית, בכל גופי הרכש הציבוריים ובכל שיטות המכרז באמצעות שינוי מהיר של החוק והתקנות״.
-

רוצים להיות מנויים? לחצו כאן

רוצים לקרוא את המשך הכתבה? לחצו כאן

רוצים לקבל את כותרות החדשות כל יום למייל שלכם חינם? הירשמו כאן

:עוד כתבות