הכנסות המדינה גדלו

מי היה מאמין? בינואר 2021 גדלו הכנסות המדינה ב-2.7% לעומת ההכנסות בינואר 2020 (לפני הקורונה). בגביית המיסים בינואר נרשם גידול של 2.2% לעומת ינואר 2020.

ההכנסות ממסים עקיפים

בחודש ינואר 2021 הסתכמו ההכנסות ממסים עקיפים ב-13.7 מיליארד שקל לעומת 14.2 מיליארד שקל בתקופה מקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, בנטרול הקדמת יבוא כלי הרכב בדצמבר 2020 ובדצמבר 2019, ירדו הכנסות ממסים עקיפים ב-2%. הירידה מוסברת ע"י צמצום הפעילות של המשק בחלק ניכר מהענפים וכן ירידה ביבוא בזמן הסגר.

מס ערך מוסף – ההכנסות נטו ממע"מ בינואר 2021 הגיעו ל-10.5 מיליארד שקל לעומת 11.1 מיליארד שקל אשתקד, ירידה של 4%. הירידה, כאמור, מוסברת ע"י יבוא נמוך בתקופת הסגר וירידה במע"מ ייצור מקומי בעקבות פגיעה בחלק מהענפים.

מס קניה יבוא ההכנסות ממס קניה יבוא הסתכמו בינואר 2021 ב-1.5 מיליארד שקל, עלייה ריאלית, בשיעורי מס אחידים, של 25% לעומת ינואר 2020. העלייה נובעת ממספר סיבות: עדכון מיסוי ירוק החל מ-1.1.2021, העלאת מס הקניה על רכב היברידי החל מה-1.1.2021 מ-45% ל-50%.

ועוד: יבוא גבוה של כלי רכב בינואר 2021 (למרות יבוא גבוה של כלי רכב בדצמבר 2020), שמוסבר בירידה בשערי החליפין של הדולר ובמחסור עולמי בחלקים לרכב, בעקבות המשבר, שהשפיע על אספקת כלי הרכב ב-2020. עלייה ביבוא סיגריות כתחלופה לצריכה בחו"ל.

בלו דלק – הכנסות מבלו הסתכמו בינואר 2021 ב-1.2 מיליארד שקל לעומת 1.5 מיליארד שקל בתקופה מקבילה אשתקד. ירידה של 19% הנובעת בעיקר מהגבלות התנועה וצמצום הפעילות של המשק.

הכתבה המלאה בגרסה למנויים.
-

רוצים להיות מנויים? לחצו כאן

רוצים לקרוא את המשך הכתבה? לחצו כאן

רוצים לקבל את כותרות החדשות כל יום למייל שלכם חינם? הירשמו כאן

:עוד כתבות