ירידה בנוסעים עלייה במסחרי

בחודש פברואר 2021 נרשם יבוא בהיקף של 15,181 כלי רכב (פרטיים) לעומת 15,982 בפברואר 2020, ירידה בשיעור של 5.0%. יבוא רכב מסחרי הסתכם ב-1,352 כלי רכב לעומת 596 בפברואר 2020, עלייה של 126.8%.

ברשות המיסים מסבירה שהירידה ביבוא כלי רכב נוסעים נובעת מהקדמת יבוא לדצמבר 2020, ערב עדכון נוסחת מיסוי ירוק, בנוסף לשינוי במיסוי כלי רכב היברידיים (ב-1.1.2021 עודכן מס הקניה על יבוא כלי רכב היברידיים מ-45% ל-50%, בהמשך לעדכון מ-30% ל-45% ב-2.1.2020). העלייה הגבוהה ביבוא רכב מסחרי, מוסברת בחלקה ע"י עלייה בביקוש לרכבי היסעים.

בחודשים ינואר-פברואר 2021 הסתכם יבוא כלי רכב נוסעים ב-33,235 לעומת 31,447 באותה תקופה אשתקד, עלייה של 5.7%. יבוא כלי רכב מסחרי עלה באחוז משמעותי של 83.0% בתקופה זו והגיע להיקף של 2,423.

העלייה ביבוא כלי רכב נוסעים (לאחר הקדמת יבוא בדצמבר) נובעת מעלייה בחודש ינואר 2021 לעומת ינואר 2020. זאת, בין היתר, כתוצאה מירידה בשערי המטבע וממחסור עולמי בייצור חלקים לרכב, בעקבות המשבר, שהשפיעו על אספקת כלי הרכב ב-2020.

נתוני המגמה מצביעים על עלייה ביבוא כלי רכב נוסעים החל מיולי 2020.

נתוני היבוא מתפרסמים על ידי רשות המיסים לפי מספר שחרורים מהמכס לאחר תשלום המס. אין קשר בינם למספר המכוניות שנמכרו ע"י היבואנים (מסירות) או למספר כלי הרכבים שנפרקו בנמל.

יבוא מוצרי חשמל ואלקטרוניקה

בחודש פברואר 2021, בהשוואה לפברואר 2020, נרשמה ירידה ביבוא של מוצרי החשמל הלבנים והאלקטרוניקה הבידורית, פרט ליבוא מקררים. במכונות כביסה, מייבשי כביסה ומדיחי כלים נרשמה ירידה של 14.0%, 30.2% ו-28.4% בהתאמה. במקררים חלה עלייה של 13.8%.

במצטבר בחודשים ינואר-פברואר 2020 נמצא יבוא של מוצרי החשמל הלבנים במגמה מעורבת בהשוואה לאותה תקופה אשתקד. יבוא של מקררים ומדיחי כלים עלה ב-28.0% ו-11.1% בהתאמה. יבוא של מכונות כביסה ומייבשי כביסה, לעומת זאת, ירד ב-25.4% ו-33.7% בהתאמה. ביבוא טלוויזיות נרשמה ירידה בשיעור של 14.1% בפברואר 2021 לעומת פברואר 2020.

בפברואר 2021 נמשכה עלייה ביבוא סיגריות בשיעור של 9.8%. חלק מעלייה ביבוא בא כתחליף לרכישות בחו"ל ובדיוטי פרי. סיבה נוספת לעלייה ביבוא, ככל הנראה, גידול בצריכת סיגריות בתקופת המשבר. בהכנסות ממס קניה על יבוא סיגריות נרשמה עלייה בשיעור דומה של 9.7%.

ערך יבוא טבק אחר, הכולל טבק לעישון, טבק לנרגילות, טבק למקטרת, סיגרים ויחידות טבק לחימום, עלה אף הוא בפברואר 2021 בשיעור חד של 55.2% לעומת פברואר 2020. הכנסות ממס קניה על טבק אחר עלו בשיעור של 46.5%.

סה"כ ערך כלל היבוא בחודש פברואר 2021 הסתכם ב-6.3 מיליארד דולר, עלייה של 17% לעומת ערך היבוא בפברואר 2020. הגידול נובע מיבוא של מספר נכסי השקעה בסכומים משמעותיים. נתוני מגמה מצביעים על עלייה מתונה בערך יבוא החל מיולי 2020.
-

רוצים להיות מנויים? לחצו כאן

רוצים לקרוא את המשך הכתבה? לחצו כאן

רוצים לקבל את כותרות החדשות כל יום למייל שלכם חינם? הירשמו כאן

:עוד כתבות