הגנה"ס: פסולת אלקטרונית

כחלק מהסדרת שוק מחזור הפסולת האלקטרונית, המשרד להגנת הסביבה החל בביקורות על ששת היבואנים והיצרנים הגדולים בישראל: אלקטרה, ברימאג, מיניליין, BSH, ניופאן ותדיראן.

המטרה לבדוק את נאותות הדיווחים לפי חוק פסולת אלקטרונית בדבר הציוד המיובא על ידם, וכן את דיוק התשלומים שלהם לשם איסוף הציוד והמיחזור שלו בסוף חייו, כאשר הוא הופך לפסולת.

בחוק נקבע שעל יצרנים ויבואנים לדווח דרך תאגידי המיחזור למשרד להגנת הסביבה על הציוד ששיווקו. ששת היבואנים והיצרנים הגדולים בישראל אחראים ל-77 אלף טונות ציוד חשמלי אלקטרוני סוללות ומצברים המהווים 45% ממשקל הציוד והסוללות הנמכרים בשנה בישראל.

פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, מנורות וסוללות מהווה פחות מ-3% מהפסולת המעורבת בישראל. עם זאת, מדובר בפסולת שיכולה להיות מסוכנת או מזיקה, שכן היא מכילה חומרים מסוכנים כגון כספית וליתיום וכן פולטת גזי חממה.

דיווח שגוי של יבואן יגרור תשלום בחסר לטיפול בפסולת. באין מימון הפסולת עלולה להישלח לאתרים בלתי מורשים, שם היא עלולה להישרף במקום להתמחזר, לפגוע באיכות האוויר ולהרעיל מי תהום במתכות רעילות.

המשרד להגנת הסביבה רשאי להטיל על היבואנים והיצרנים עיצום כספי בגין הפרה של החוק והיא גם עבירה פלילית שהעונש המרבי הקבוע בחוק עבורה הוא מאסר של שישה חודשים או קנס.

הרחבה ורקע

בשנת 2014 נכנס לתוקפו חוק פסולת אלקטרונית, אשר קובע הסדרים לעניין טיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני, סוללות ומצברים המוערך בהיקף של 165 אלף טון בשנה. חוק זה מושתת על מודל אחריות יצרן מורחבת ועיקרון "המזהם משלם", שלפיו יצרנים ויבואנים של מוצרי חשמל מחויבים לממן את האיסוף והמיחזור של הפסולת שנוצרת מהמוצרים שנמכרים על-ידם.

התשלומים בגין הציוד המשווק משולמים לתאגידי מיחזור ייעודיים, שקיבלו הכרה מהמשרד להגנת הסביבה. תאגידים אלו אחראים לביצוע האיסוף והמיחזור תחת פיקוח אגף אחריות יצרן מורחבת במשרד להגנת הסביבה. בכך, האחריות על הטיפול בסוף חיי המוצר מוטלת על מי שייצר אותו או ייבא אותו לארץ.

באשר לפינוי פסולת מוצרים חשמליים "לבנים" כמו מקררים, מכונות כביסה ותנורים מבתי לקוחות שקנו מוצרים חדשים: השירות ממומן גם הוא באמצעות התשלומים שמשלמים יצרנים ויבואנים לתאגידי המיחזור.

בתחילת שנת 2019 המשרד חידש את ההכרה בתאגידי המיחזור המורשים מ.א.י ואקומיוניטי וקבע אמות מידה שמטרתן הנגשת אפשרויות לאיסוף הפסולת האלקטרונית מהציבור הרחב. המשרד קבע יעד לפיו בתוך ארבע שנים, כל תושבי ישראל יקבלו שירות מתאגידי המחזור עבור פסולת האלקטרונית שברשותם.
-

רוצים להיות מנויים? לחצו כאן

רוצים לקרוא את המשך הכתבה? לחצו כאן

רוצים לקבל את כותרות החדשות כל יום למייל שלכם חינם? הירשמו כאן

:עוד כתבות