התוכנית הכלכלית

כחלק מההליכים לקראת אישור תקציב המדינה, מציג משרד האוצר את עיקרי השינוי של התוכנית הכלכלית לשנים 2022-2021.

בתוכנית שלושה עקרונות: עידוד תעסוקה והשקעה בהון האנושי, פיתוח תשתיות ויצירת תנאים תומכי צמיחה. להלן חלק מההצעות, יש לזכור שהתוכנית טעונה את אישור ממשלה.

• הפחתת יוקר המחיה - חשיפת המשק ליבוא ורפורמה בתקינה. תוכנית החשיפה ליבוא מתבססת על מספר עקרונות:

1. התאמה לסטנדרט בינ"ל: מוצר שעומד ברגולציה האירופית ומשווק באירופה יוכל להימכר בישראל.

2. מעבר להצהרה: כניסת יבוא לישראל על בסיס הצהרה ולא בדיקה מקדימה; העברת כלל מוצרים החייבים בתקן רשמי מבדיקה מקדימה להצהרה.

3. מסלול יבוא מקביל: קביעת חובה לרגולטורים לייצר מסלול ליבואנים מקבילים, שלא באמצעות מסמכי מקור מהיצרן.

• תוכנית להפחתת הרגולציה - לפי האוצר מדינת ישראל נמצאת בפער פריון מול מממוצע מדינות ה-OECD. חלק מהסיבות הן תוצאה של נטל רגולטורי חריג ועודף הנובע מתהליכי רגולציה לא אחידים ולא קוהרנטיים, היעדר תכנון ותכלול בין רגולטורים וחוסר התאמה של סטנדרט הרגולציה בישראל לסטנדרט בינלאומי. על מנת להתמודד עם בעיות אלו מוצע:

1. להקים רשות לטיוב רגולציה בעלת סמכות לבקר את זרם הרגולציה החדש ולהשהות רגולציה חדשה עד לאישורה בוועדת שרים לרגולציה. כמו כן, הרשות תפעל ליצירת תוכנית רגולציה שנתית, תכלול רגולציה בין הרגולטורים השונים ותפעל להפחתת מלאי הרגולציה הקיים.

2. כלים להפחתת מלאי הרגולציה הקיים: באמצעות קביעת סעיפי שקיעה לרגולציות ישנות "בעייתיות", וכן קביעת תוכנית שנתית לרגולטורים לצמצום מלאי הרגולציה הקיים.

3. חוק יסודות רגולציה שקובע עקרונות לרגולציה חכמה: חובה לשקול שיקולי תחרות והתאמה לסטנדרט בינלאומי, השפעות על עסקים קטנים, יוקר מחיה, תהליכי רגולציה ועוד.

4. ריסון רגולציה מיד כהוראת שעה. רגולציות חדשות לא ייכנסו לתוקף בפרק זמן הקרוב, למעט במקרים חריגים.

• רגולציה סביבתית - איחוד כל היתרי המשרד להגנת הסביבה להיתר אחוד שיינתן למשך 10 שנים ללא שינויים למעט חריגים; הכנסת שיקולים כלכליים והתאמת רגולציה לסטנדרט הבין-לאומי; יצירת מנגנון השגה על תנאים בהיתר, וכן מנגנון השגה במקרה של היתרים לתשתיות לאומיות.

• יצוא קנאביס - צוות בין-משרדי מצא כי למדינת ישראל יתרון מהותי על פני מדינות מתחרות בהיבטי רמת המו"פ, רמת הידע ורמת הרגולציה של התחום.

אלה יוכלו לסייע בהפיכת המוצרים מישראל למובילים עולמיים ואף לסטנדרט בינ"ל. נראה שלאור חסמים פוטנציאל זה טרם מומש.

מטרת ההחלטה לקידום יצוא הקנאביס הרפואי היא להסיר את החסמים הקיימים, כדי לאפשר להרחיב ולגוון את היצוא.
-

רוצים להיות מנויים? לחצו כאן

רוצים לקרוא את המשך הכתבה? לחצו כאן

רוצים לקבל את כותרות החדשות כל יום למייל שלכם חינם? הירשמו כאן

:עוד כתבות