שליש מכלי הרכב חשמליים

בחודש אוגוסט 2021 נרשם יבוא בהיקף של 24,640 כלי רכב (פרטיים) לעומת 18,225 באוגוסט 2020, עלייה של 35.2%. יבוא רכב מסחרי ממשיך לעלות גם הוא והסתכם ב-1,186 כלי רכב לעומת 645 באוגוסט 2020, עלייה של 83.9%. ברשות המיסים, שפרסמה את הנתונים, מצייענים שהעלייה ביבוא רכב נוסעים נובעת מיבוא גבוה יחסית באוגוסט 2021 ויבוא נמוך באוגוסט 2020.

יש לציין שתמהיל כלי הרכב המיובאים משתנה בהדרגה. מספר כלי רכב היברידיים וחשמליים הולך וגדל וכך גם שיעורם ביבוא כלי הרכב עלה מ-18% ו-11% באוגוסט 2020 ו-2019 בהתאמה, ל-33% באוגוסט 2021.

בחודשים ינואר-אוגוסט 2021 הסתכם יבוא כלי רכב נוסעים ב-175,441 לעומת 120,548 בתקופה מקבילה אשתקד, עלייה של 45.5%.

יבוא כלי רכב מסחרי עלה באחוז משמעותי אף יותר בשיעור של 70.7% והגיע להיקף של 8,053. העלייה הגבוהה ביבוא רכב מסחרי מוסברת בחלקה ע"י עלייה בביקושים לרכבי היסעים.

נתוני המגמה מצביעים על התייצבות ביבוא כלי רכב נוסעים בחודשים יוני – אוגוסט 2021 לאחר עלייה שהחלה ביולי 2020.

נתוני היבוא מתפרסמים על ידי רשות המיסים לפי מספר שחרורים מהמכס לאחר תשלום המס. אין קשר בינם למספר המכוניות שנמכרו ע"י היבואנים (מסירות) או למספר כלי הרכבים שנפרקו בנמל.

מוצרי חשמל ואלקטרוניקה

בחודש אוגוסט 2021, בהשוואה לאוגוסט 2020, נרשמה מגמה מעורבת ביבוא של מוצרי החשמל הלבנים.

במקררים ומייבשי כביסה חלה ירידה של 6.3% ו-44.8% בהתאמה. ביבוא מכונות כביסה ומדיחי כלים, לעומת זאת, נרשמה עלייה של 11.1% ו-51.3% בהתאמה.

במצטבר בחודשים ינואר-אוגוסט 2021 עלה יבוא של מקררים ומדיחי כלים ב-32.1% ו-15.6% בהתאמה. יבוא של מכונות כביסה ומייבשי כביסה, לעומת זאת, ירד ב-4.1% ו-1.8% לעומת ינואר – אוגוסט 2020.

ביבוא טלוויזיות נרשמה ירידה של 34% באוגוסט 2021 לעומת אוגוסט 2020. במצטבר מתחילת השנה נמצא יבוא טלוויזיות בירידה של 5.3%.

באוגוסט 2021 נרשמה עלייה ביבוא סיגריות בשיעור של 14.3%, לעומת אוגוסט 2020. ההכנסות ממס קניה יבוא סיגריות עלו בשיעור דומה.

ערך יבוא טבק אחר, הכולל טבק לעישון, טבק לנרגילות, טבק למקטרת, סיגרים ויחידות טבק לחימום, עלה באוגוסט 2021 ב-22.3% לעומת אוגוסט 2020. במצטבר מתחילת השנה עלה יבוא טבק אחר ב-20.1% והכנסות ממס קניה יבוא טבק אחר עלו בשיעור מתון יותר של 9.8%.

סה"כ ערך כלל היבוא בחודש אוגוסט 2021 הסתכם ב-7.9 מיליארד דולר, עלייה של 43.3% לעומת ערך היבוא באוגוסט 2020. הגידול נובע חלקית מיבוא גבוה יחסית של כלי רכב באוגוסט 2021 ויבוא נמוך של כלי רכב באוגוסט 2020. נתוני מגמה מצביעים על עלייה בערך היבוא החל מיולי 2020.

מנתוני יולי 2021 עולה שנמשכת העלייה בצריכת בנזין בשיעור של 11.7%. שיווק של סולר ירד בשיעור של 10.8% לעומת יולי 2020.
-

רוצים להיות מנויים? לחצו כאן

רוצים לקרוא את המשך הכתבה? לחצו כאן

רוצים לקבל את כותרות החדשות כל יום למייל שלכם חינם? הירשמו כאן

:עוד כתבות