עלייה ביצוא וביבוא הסחורות

בחודש ספטמבר היצוא הסתכם ב-11.5 מיליארד שקל, היבוא הסתכם ב-20.5 מיליארד שקלים והגירעון בסחר הסחורות הסתכם ב-9 מיליארד שקל.

בחודשים יולי - ספטמבר 2021 עלה יצוא הסחורות (למעט אוניות, מטוסים ויהלומים), על פי נתוני המגמה, ב-5% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 13.3% בחישוב שנתי באפריל - יוני 2021. בחודשים יולי - ספטמבר 2021 עלה יבוא הסחורות (למעט אוניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה), על פי נתוני המגמה, ב-12% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 26.6% בחישוב שנתי באפריל - יוני 2021 (עלייה של 2% בממוצע לחודש).

יצוא הסחורות

יצוא הסחורות הסתכם בחודש ספטמבר 2021 ב-11.5 מיליארד שקלים. 89% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים), 10% יצוא יהלומים ו-1% יצוא חקלאי, ייעור ודיג.

היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים) עלה ביולי - ספטמבר 2021 ב-3.3% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 12.2% בחישוב שנתי, בחודשים אפריל - יוני 2021.

יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית (המהווה 40% מכלל היצוא התעשייתי למעט יהלומים) עלה ביולי - ספטמבר 2021, על פי נתוני המגמה, ב-7.5% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 31.9% בחישוב שנתי (עלייה של 2.3% בממוצע לחודש) באפריל - יוני 2021. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה של 34.3% בחישוב שנתי (עלייה של 2.4% בממוצע לחודש) ביצוא ענף ייצור רכיבים ולוחות אלקטרוניים.

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית (37% מכלל היצוא התעשייתי) עלה על פי נתוני המגמה ב-1% בחישוב שנתי ביולי - ספטמבר 2021. זאת לאחר ירידה של 2.5% בחישוב שנתי באפריל - יוני 2021. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה של 20.2% ביצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם בחישוב שנתי (עלייה של 1.5% בממוצע לחודש).

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית (15% מכלל היצוא התעשייתי) ירד בשלושת החודשים האחרונים ב-6.3% בחישוב שנתי. זאת לאחר לעלייה של 4.4% בחישוב שנתי, בחודשים אפריל - יוני 2021. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה של 8.6% ביצוא ענף תעשיית מתכות בסיסיות.

בחודשים יולי – ספטמבר 2021 ירד יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית (8% מכלל היצוא התעשייתי) ב-2.9% בחישוב שנתי. זאת לאחר עלייה של 9.9% בחישוב שנתי, בחודשים אפריל - יוני 2021. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה של 10.9% ביצוא ענף ייצור טקסטיל ומוצרי הלבשה.

יצוא יהלומים נטו (מלוטשים וגולמיים) הסתכם בינואר - ספטמבר 2021, לפי נתונים מקוריים, ב-12.4 מיליארד שקלים, לעומת 7.3 מיליארד שקלים באותם חודשים של בשנת 2020.

היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בינואר - ספטמבר 2021 ב-2.7 מיליארד שקל (נתונים מקוריים), לעומת 2.8 מיליארד שקל באותם חודשים של ב-2020. באותה תקופה ירד יצוא גידול פירות (ללא הדרים) ב-17.5%.

יבוא הסחורות

בספטמבר 2021, הסתכם יבוא הסחורות ב-20.5 מיליארד שקל. מתוכם 46% היו חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 26% מוצרי צריכה, 12% מכונות, ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-16% יהלומים, חומרי אנרגיה, אוניות ומטוסים.

יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) עלה על פי נתוני המגמה, ב-34.8% בחודשים יולי - ספטמבר 2021 (עלייה של 2.5% בממוצע לחודש), בהמשך לעלייה של 40.8% באפריל - יוני 2021 (עלייה של 2.9% בממוצע לחודש). פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא ברזל ופלדה עלה ב-47.7% בחישוב שנתי (עלייה של 3.3% בממוצע לחודש).

יבוא עץ ומוצריו עלה ב-41.7% בחישוב שנתי (עלייה של 2.9% בממוצע לחודש), יבוא תשומות לתעשיות נייר עלה ב-38.6% בחישוב שנתי (עלייה של 2.7% בממוצע לחודש) ויבוא כימיקלים עלה ב-36% בחישוב שנתי (עלייה של 2.6% בממוצע לחודש).

נתוני המגמה מצביעים על ירידה ביבוא מוצרי השקעה (למעט אוניות ומטוסים) של 17% בחישוב שנתי בחודשים יולי - ספטמבר 2021. זאת לאחר עלייה של 2% בחישוב שנתי בחודשים אפריל - יוני 2021. יבוא מכונות וציוד (המהווה 64.7% מיבוא מוצרי השקעה ללא אוניות ומטוסים) ירד ב-20.9% בשיעור שנתי (ירידה של 1.9 לחודש).

בחודשים יולי - ספטמבר 2021 עלה יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, ב-7.6% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 22.3% בחישוב שנתי בחודשים אפריל - יוני 2021 (עלייה של 1.7% בממוצע לחודש).

יבוא מוצרים בני קיימה (ריהוט, מוצרי חשמל ביתיים וכלי תחבורה) ירד ביולי - ספטמבר 2021 ב-13.8% בחישוב שנתי. הירידה נבעה מירידה בכלל המוצרים בני הקיימה. יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (תרופות, מזון ומשקאות, הלבשה והנעלה) עלה ביולי - ספטמבר2021 ב-23.7% (עלייה של 1.8% בממוצע לחודש).

יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים נטו) הסתכם בחודשים ינואר - ספטמבר 2021 ב-7.9 מיליארד שקל, לעומת 5.6 מיליארד שקל באותם חודשים של שנת 2020.


רוצים להיות מנויים? לחצו כאן

רוצים לקרוא את המשך הכתבה? לחצו כאן

רוצים לקבל את כותרות החדשות כל יום למייל שלכם חינם? הירשמו כאן

:עוד כתבות