ירידה ביבוא כלי רכב

בחודש דצמבר 2021 נרשם יבוא כלי רכב (פרטיים) בהיקף של 29,817 לעומת 65,813 כלי רכב בדצמבר 2020, ירידה בשיעור של 54.7%. יבוא רכב מסחרי הסתכם ב-1,109 כלי רכב לעומת 1,052 כלי רכב בדצמבר 2019, עלייה של 5.4%.

ברשות המיסים שפרסמה את הנתונים מסבירים שהירידה ביבוא כלי רכב פרטיים מוסברת ביבוא גבוה במיוחד בדצמבר 2020, ערב עדכון נוסחת מיסוי ירוק החל מתחילת שנת 2021 והעלאת מס קניה על יבוא רכב היברידי.

למרות הירידה החדה מול דצמבר 2020 בדצמבר 2021 גם נרשם יבוא גבוה ביחס לממוצע בחודש רגיל עקב עדכון במס הקניה על יבוא רכב היברידי, אך מדובר בגידול מתון ביחס לממוצע.

בחודשים ינואר עד דצמבר 2021 הסתכם יבוא כלי רכב נוסעים ב-261,064 לעומת 237,632 בתקופה מקבילה אשתקד, עלייה של 9.9%. יבוא כלי רכב מסחרי עלה ב-75.3% בתקופה זו והגיע להיקף של 12,423. נתוני המגמה מצביעים על עלייה ביבוא כלי רכב נוסעים מחודש יולי.

נתוני היבוא מתפרסמים על ידי רשות המיסים לפי מספר שחרורים מהמכס לאחר תשלום המס. אין קשר בינם למספר המכוניות שנמכרו ע"י היבואנים (מסירות) או למספר כלי הרכבים שנפרקו בנמל.

מוצרי חשמל ואלקטרוניקה

בחודש דצמבר 2021 בהשוואה לדצמבר 2020, נרשמה מגמה מעורבת ביבוא של מוצרי החשמל הלבנים. יבוא מדיחי כלים עלה בשיעור חד של 70.3% ויבוא מקררים עלה בשיעור מתון של 1%. יבוא מייבשי כביסה נשאר כמעט ללא שינוי ויבוא מכונות כביסה ירד ב-26.9%.

במצטבר בחודשים ינואר עד דצמבר 2021 נרשמה מגמה מעורבת. יבוא מקררים ומדיחי כלים נמצא בעליה של 13.8% ו-17.0% בהתאמה. יבוא מכונות כביסה ומייבשי כביסה ירד בשיעור של 5.3% ו-13.1% בהתאמה.

יבוא טלוויזיות בדצמבר 2021 עלה בשיעור של 5.4%. בנתוני יבוא מצטברים לחודשים ינואר-דצמבר 2021 לעומת ינואר-דצמבר 2020 נרשמה ירידה של 9.6%.

יבוא סיגריות ירד בדצמבר 2021 לעומת אותו חודש אשתקד ב-2.5%. מתחילת השנה נרשמה עלייה מתונה של 3.6% בכמות יבוא סיגריות לעומת אותה התקופה אשתקד. ערך היבוא של טבק אחר בדצמבר 2021 עלה ב-13.8% לעומת דצמבר 2020. במצטבר בינואר עד דצמבר 2021, לעומת אותה התקופה אשתקד יבוא טבק אחר נמצא בעליה של 11.9%, וההכנסות מיבוא טבק אחר בעליה מתונה של 1.5%.

סה"כ ערך כלל היבוא בחודש דצמבר 2021 הסתכם ב-8 מיליארד דולר, עלייה של 9.1% לעומת ערך היבוא בדצמבר 2020. נתוני המגמה מצביעים על עלייה ביבוא.

בהשוואת נתוני השיווק של סולר ובנזין בחודש נובמבר 2021 לעומת נובמבר 2020 נמצא שהבנזין בעליה בשיעור של 7.9% והסולר בירידה בשיעור של 7.1%.
-

רוצים להיות מנויים? לחצו כאן

רוצים לקרוא את המשך הכתבה? לחצו כאן

רוצים לקבל את כותרות החדשות כל יום למייל שלכם חינם? הירשמו כאן

:עוד כתבות