יצוא ויבוא לפי סוג הובלה 2021

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת פירוט של יצוא ויבוא הסחורות לפי סוג הובלה (אופן הגעת הסחורה לישראל ויציאה ממנה), פרסום שנועד להרחיב את כלי הניתוח של המשתמשים בנתוני הסחר בסחורות, לניטור של מסלולי תחבורה בין-לאומיים ולגיבוש מדיניות תחבורה. הנתונים בפרסום זה מבוססים על נתוני יצוא לפי היעד האחרון הידוע ויבוא לפי ארץ מקור, בהסתמך על נתוני הסחורות שעברו במכס.

יצוין כי ערכי היצוא והיבוא מתייחסים לערך הסחורות ולא לעלות שירותי ההובלה. הערכים הם בדולר ארה"ב. יבוא במונחים של CIF ויצוא במונחים של FOB.

נתוני יצוא ויבוא הסחורות מפורטים לפי חמישה סוגי הובלה: הובלה אווירית, הובלה ימית, הובלה יבשתית, הובלה בדואר חבילות, הנעה עצמית (הנעה עצמית היא יבוא/יצוא של סחורה המוגדרת כאונייה או כמטוס) והנעה אחרת.

יצוא הסחורות בהובלה אווירית בשנת 2021 היווה 57.5% (34.6 מיליארד דולר) מערך יצוא הסחורות. היצוא בהובלה ימית היווה 38.4% (23.1 מיליארד דולר) מערך היצוא והיצוא ביתר סוגי ההובלות (הובלה יבשתית, דואר חבילות והנעה עצמית ואחרת) היה 4.1% מערך היצוא.

בשנת 2021 היווה יבוא הסחורות בהובלה ימית 66.3% (61.1 מיליארד דולר) מערך היבוא והיבוא בהובלה אווירית היווה 33.0% (30.4 מיליארד דולר) מערך היבוא. היבוא ביתר סוגי ההובלה (הובלה יבשתית, דואר חבילות והנעה עצמית ואחרת) היווה 0.7% מערך היבוא.

הכתבה המלאה בגרסה למנויים.
-

רוצים להיות מנויים? לחצו כאן

רוצים לקרוא את המשך הכתבה? לחצו כאן

רוצים לקבל את כותרות החדשות כל יום למייל שלכם חינם? הירשמו כאן

:עוד כתבות