הפרטת נמל חיפה: נוהל מכירה

רשות החברות הממשלתיות פרסמה את הנוהל למכירת חברת נמל חיפה. לפי הנוהל הליך המכירה יעשה בדרך של תחרות בין המשתתפים ולא בדרך של מכרז. הרשות תקיים כנס למתעניינים בהליך המכירה.

מבין כל ההצעות שיוגשו על ידי המשתתפים הממלאים אחר ההגדרה של רוכש אסטרטגי, תועדף הצעה של מציע בעל ניסיון בתחום המכולות או בתחום הספנות.

בנוסף יקבע בצו מיוחד כי למדינה אינטרסים חיוניים בקשר לחברה. יקבעו הוראות שונות המיועדות לאפשר למדינה לשמור על האינטרסים האמורים בחברה, לרבות הבטחת המשך קיומן של פעילויות שהן חיוניות לביטחון המדינה או ליחסי החוץ שלה, הבטחת קיומם הרציף של שירותי נמל בידי החברה, שמירת אופייה כחברה ישראלית שמרכז עסקיה וניהולה יהיו בישראל, מניעת היווצרות של עמדת השפעה על החברה של גורמים עוינים או של גורמים העלולים לפגוע בביטחון המדינה או ביחסי החוץ של המדינה.

הכתבה המלאה בגרסה למנויים.
-

רוצים להיות מנויים? לחצו כאן

רוצים לקרוא את המשך הכתבה? לחצו כאן

רוצים לקבל את כותרות החדשות כל יום למייל שלכם חינם? הירשמו כאן

:עוד כתבות