דגון: לפסול את גדות

שתי חברות שהשתתפו במכרז של חברת נמלי ישראל להפעלת הממגורות בנמל חיפה, חברת דגון וחברת שפיר תעשיות, עתרו לבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד זכייתה של גדות מסופים לכימיקלים.

שלושה סעיפים שלכאורה גדות לא עמדה בהם

הטענה היא שגדות לא הייתה רשאית להשתתף במכרז כי היא לא עמדה בתנאי הסף. בית המשפט מתבקש לקבוע שגדות לא הייתה רשאית להשתתף במכרז בשל היותה תאגיד מורשה המספק שירותי נמל בהתאם לחוק רשות הספנות והנמלים ובשל היותה יבואן תבואות למדינת ישראל.

בנוסף לקבוע שגדות לא עמדה בתנאי הסף המקצועי במכרז, שעניינו הוכחת ניסיון קודם במתן שירותים במסוף לוגיסטי, שעה שניסתה להוכיח את תנאי הסף האמור באמצעות שותפות אשר בבעלותה, בניגוד לסעיף במסמכי המכרז.

כמו כן מתבקש בית המשפט לקבוע שגדות לא הוכיחה את תנאי הסף הפיננסי במכרז שעניינו ממוצע תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בשנים 2017-2019, משעה שלא צירפה להצעתה את הדוחות הכספים שלה לשנת 2017.

עוד מתבקש בית המשפט להורות על פרסום מכרז חדש שבמסגרתו ייקבע באופן ברור כי כל תאגיד הנותן שירותי נמל בעת פרסום המכרז החדש ואשר ימשיך לתת שירותי נמל, לכל הפחות, בחלק מתקופת ההתקשרות עם חנ"י בהסכם מושא המכרז אינו רשאי להשתתף במכרז.

בית המשפט יתבקש להורות העמיד לעיונן של דגון ושל שפיר עותק מפרוטוקול והחלטה של ועדת המכרזים, שככל הנראה, בשגגה לא הועמד לעיונן, לחייב את חנ"י (והן את גדות ככל שהיא תתנגד למבוקש בעתירה) בהוצאותיהן של דגון ושפיר בגין העתירה לרבות שכר טרחת עורך דין.

בבקשה דחופה לצו ביניים מבקשות דגון ושפיר לתת צו המורה לחנ"י להימנע מחתימת חוזה התקשרות בינה לבין גדות בקשר למכרז להפעלה של הממגורות בנמל חיפה ולהימנע מקידום ההתקשרות בכל דרך אחרת. ככל שנחתם הסכם, להורות על עצירת ביצועו.

תגובתה של חנ"י: החברה מנהלת מזה מספר שנים רפורמה בתחום הממגורות הנמליות. במסגרת זו התקיים גם מכרז על הממגורה בנמל חיפה והמנוהלת מזה למעלה מ-70 שנה על ידי דגון. לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז העלתה דגון טענות שונות כנגד אותו זוכה. טענות אלה נבדקות בימים אלה על ידי ועדת המכרזים. בסיום הבדיקה תוצאותיה ימסרו לבית המשפט.

גדות בחרו שלא להגיב.
-

רוצים להיות מנויים? לחצו כאן

רוצים לקרוא את המשך הכתבה? לחצו כאן

רוצים לקבל את כותרות החדשות כל יום למייל שלכם חינם? הירשמו כאן

:עוד כתבות