למען יראו וייראו

בית המשפט העליון המתיק עונש מינהלי שהוטל על חברה לעמילות מכס, שלכאורה עברה עבירה על דיני המכס, באופן שצמצם את תקופת המחיקה מהפנקס מארבעה חודשים ל-45 יום.

מזה 20 שנה עוסקת חברת הלנס בשילוח בין-לאומי ובעמילות מכס, מבלי שנפל כל דופי בהתנהלותה. בשנת 2018 פנה אליה יזם בהצעה לפתח רעיון חדשני של יבוא אישי של צעצועים מסין לישראל דרך הים, דרך אתר סחר ייעודי.

בטרם תחילת הפעילות, פנו מנהלי החברה לממונה תש"ר בהנהלת המכס על מנת לדון בתפעול יבוא שכזה. במסגרת הפגישה, אושר לחברה פיילוט של עשרה משלוחים, ובסמוך לאחר מכן התניעה החברה את המיזם המשותף.

ככלות שחרורם של מספר משלוחים, נקראו לפתע בעלי החברה לחקירה במכס. במסגרת זו, התברר להם כי היזם הוא יבואן מסחרי, ולכן לפי עמדת רשות המיסים היבוא הוא יבוא מסחרי ולא יבוא אישי.

בכך, לטענת רשות המיסים, עברה החברה שתי עבירות על דיני המכס: ראשית, היא לא צירפה ייפוי כוח מכל יבואן, ושנית, היא ניהלה יבוא מסחרי במסווה של יבוא אישי, שבזכותו לא נדרשה להציג אישורי מכון התקנים עבור הצעצועים המיובאים.

בעקבות דברים אלה, החליט מנהל רשות המיסים, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, להטיל עונש מנהלי בגין העבירות שעברה לכאורה החברה, בדמות מחיקתה מפנקס סוכני המכס לתקופה של ארבעה חודשים, בטענה להפרת חובת האמון לפי סעיף 20 לחוק סוכני המכס.

הואיל ומשמעות ההחלטה היא מניעת האפשרות לעסוק במשלח ידה בתקופה זו, הגישה החברה עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי כנגד ההחלטה, במסגרתה טענה שנפלו פגמים רבים בהליך המינהלי שהוביל לקבלת ההחלטה, וכי העונש שהוטל עליה אינו סביר ואינו מידתי.

בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את כל טענותיה של החברה ביחס לפגמים שנפלו בהליך המינהלי שהוביל לקבלת החלטת המחיקה: וכן את טענות החברה, לפיהן הסנקציה של עצירת פעילותה למשך תקופה של ארבעה חודשים הנה חריגה בחומרתה, לא מידתית ובלתי סבירה, ותגרום לה לפגיעה אנושה ובלתי הפיכה בחופש העיסוק.

חברת הלנס לא אמרה נואש, החליפה את הייצוג המשפטי, והגישה באמצעות משרדנו ערעור לבית המשפט העליון. בערעור, טענה החברה שיש עילה להתערבות בהחלטת המחיקה בהיותה בלתי מידתית ובלתי סבירה.

ביום 4.12.23 התקיים הדיון בערעור בפני בית המשפט העליון, בו הבהרנו שמדובר בחברה שפעילותה הייתה ללא רבב במשך 20 שנות פעילות, כי היא פעלה כדין ובתום לב עת פנתה לקבלת אישורו של ממונה תש"ר בהנהלת המכס.

הובהר שהנזק שייגרם לה כתוצאה מהפסקת פעילות של ארבעה חודשים הוא בלתי הפיך. למחרת היום ניתן פסק הדין. בית המשפט השתכנע בטענות החברה בדבר חוסר מידתיות, וקבע כך:

"מצאנו שיש מקום להפחית באופן משמעותי את תקופת המחיקה שלא הייתה מידתית במקרה זה, בשל הנסיבות המיוחדות של המקרה כמתואר בפסק דינו של בית משפט קמא, ובשל עברה הנקי של המערערת, שבמשך כעשרים שנות פעילות לא נפל דופי בהתנהלותה.

"אף לא למותר לציין כי המערערת שילמה כופר והוקפאה השתתפותה בתוכנית 'גורם כלכלי מאושר' המקנה הקלות בתהליכי סחר. אשר על כן, לאור הנסיבות המיוחדות ובהסכמת המשיבים, אשר קיבלו את המלצת בית המשפט, אנו מפחיתים את תקופת המחיקה של המערערת מפנקס סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים לארבעים וחמישה ימים חלף התקופה של ארבעה חודשים שנקבעה בהחלטת המנהל".

המאמר המלא – במהדורה המודפסת של "המטען".

* הכותבת היא עורכת דין העוסקת בדיני מכס וסחר בין-לאומי.

* אין במידע במאמר זה כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני.
-

רוצים להיות מנויים? לחצו כאן

רוצים לקרוא את המשך הכתבה? לחצו כאן

רוצים לקבל את כותרות החדשות כל יום למייל שלכם חינם? הירשמו כאן

:עוד כתבות