צניחה ביבוא הסחורות

בחודש דצמבר 2023, הסתכם יצוא הסחורות ב-20.1 מיליארד שקלים, יבוא הסחורות ב-27.5 מיליארד שקלים והגירעון בסחר הסחורות ב-7.5 מיליארד שקלים.

הנתונים כוללים את הסחורות שעברו במכס אך אינם כוללים את נתוני הסחר בין ישראל לרשות הפלסטינית, היבוא הביטחוני, ויבוא ויצוא שירותים (לרבות שירותי תוכנה).

נתוני המגמה לאחר ניכוי השפעות עונתיות וגורמים בלתי סדירים, מצביעים על ירידה של 2.2% בחישוב שנתי ביצוא הסחורות (ללא אוניות, מטוסים ויהלומים) בשלושת החודשים האחרונים של שנת 2023. זאת, בהמשך לירידה של 5.2% בחישוב שנתי בחודשים יולי-ספטמבר 2023.

היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה ירד ב-2.4% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים של שנת 2023. זאת, בהמשך לירידה של 4.7% ביולי-ספטמבר 2023.

בחודשים אוקטובר-דצמבר 2023 ירד יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית ב-6.8% בחישוב שנתי בהמשך לירידה של 11.8% בחישוב שנתי ביולי-ספטמבר 2023. נתוני היצוא לפי ענף מראים על ירידה של 9.2% בענף ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי.

נתוני המגמה של יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית מצביעים על עלייה של 3.3% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים של שנת 2023, בהמשך לעלייה של 3.6% בחודשים יולי-ספטמבר 2023.

נתוני המגמה של יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית מצביעים על ירידה של 0.3% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים של שנת 2023. זאת, בהמשך לירידה של 12.9% ביולי-ספטמבר 2023. פירוט לפי ענפים מראה על ירידה של 27.9% ביצוא ענף תעשיית מתכות בסיסיות (ירידה של 2.7% בממוצע לחודש).

נתוני המגמה של יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית מצביעים על ירידה של 6.8% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים של שנת 2023, לאחר עלייה של 16.1% בחישוב שנתי ביולי-ספטמבר 2023.

יבוא הסחורות

יבוא הסחורות (ללא אוניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה) ירד על פי נתוני המגמה ב-13.9% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים של שנת 2023. זאת, בהמשך לירידה של 10.1% בחישוב שנתי ביולי-ספטמבר 2023.

יבוא חומרי גלם ירד בשלושת החודשים האחרונים של 2023 ב-11.1% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 5.8% בחישוב שנתי ביולי-ספטמבר 2023.

יבוא מוצרי השקעה (ללא אוניות ומטוסים) ירד באוקטובר-דצמבר 2023 ב-15.8% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 4.8% בחודשים יולי-ספטמבר 2023.

בשלושת החודשים האחרונים של שנת 2023 ירד יבוא מוצרי צריכה ב-18.5% בשיעור שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 19.6% בחישוב שנתי בחודשים יולי-ספטמבר 2023.
-

רוצים להיות מנויים? לחצו כאן

רוצים לקרוא את המשך הכתבה? לחצו כאן

רוצים לקבל את כותרות החדשות כל יום למייל שלכם חינם? הירשמו כאן

:עוד כתבות