עלייה ביצוא וביבוא הסחורות

בחודשים יולי - ספטמבר 2023 עלה יצוא הסחורות (למעט אוניות, מטוסים ויהלומים), על פי נתוני המגמה, ב-10% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 9.4% בחישוב שנתי, בחודשים אפריל - יוני 2023.

בחודשים הללו עלה יבוא הסחורות (למעט אוניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה), על פי נתוני המגמה, ב-4.9% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 53% בחישוב שנתי, בחודשים אפריל - יוני 2023.

יצוא הסחורות

יצוא הסחורות הסתכם בחודש ספטמבר 2023 ב-19.3 מיליארד שקלים. 96% מזה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים), 3% יצוא יהלומים ו-1% יצוא חקלאי, ייעור ודיג.

היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים) עלה בחודשים יולי - ספטמבר 2023 ב-13.3% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 19.8% בחישוב שנתי, בחודשים אפריל - יוני 2023.

יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית (המהווה 45% מהיצוא התעשייתי למעט יהלומים) עלה בחודשים יולי - ספטמבר 2023, על פי נתוני המגמה, ב-7.4% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 27.6% בחישוב שנתי, בחודשים אפריל - יוני 2023 (עלייה של 2.1% בממוצע לחודש).

נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה של 28.3% בחישוב שנתי, ביצוא ענף ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי וציוד רפואי.

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית (35% מהיצוא התעשייתי) עלה על פי נתוני המגמה ב-25% בחישוב שנתי ביולי - ספטמבר 2023.

זאת, בהמשך לעלייה של 8.5% בחישוב שנתי באפריל - יוני 2023. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה של 39.6% בחישוב שנתי ביצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם (עלייה של 2.8% בממוצע לחודש).

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית (כ-13% מכלל היצוא התעשייתי) ירד בשלושת החודשים האחרונים ב-9.5% בחישוב שנתי. לאחר עלייה של 1.8% בחישוב שנתי, בחודשים אפריל - יוני 2023.

בחודשים יולי - ספטמבר 2023 עלה יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית (7% מהיצוא התעשייתי) ב-36.6% בחישוב שנתי (עלייה של 2.6% בממוצע לחודש). זאת, בהמשך לעלייה של 50% בחישוב שנתי בחודשים אפריל - יוני 2023 (עלייה של 3.4 בממוצע לחודש).

יצוא יהלומים נטו (מלוטשים וגולמיים) הסתכם מתחילת שנת 2023, לפי נתונים מקוריים, ב-8.6 מיליארד שקלים, לעומת 13.9 מיליארד שקלים באותם החודשים אשתקד.

יבוא הסחורות

בספטמבר 2023, הסתכם יבוא הסחורות ב-24.9 מיליארד שקלים. מתוכם 45% היו חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 26% מוצרי צריכה, 14% מכונות, ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-15% יהלומים, חומרי אנרגיה, אוניות ומטוסים.

יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) עלה על פי נתוני המגמה, ב-2.6% בחודשים יולי - ספטמבר 2023 בחישוב שנתי. זאת, לאחר ירידה של 4.2% בחודשים אפריל - יוני 2023 בחישוב שנתי. פירוט לפי קבוצות מראה שיבוא ברזל ופלדה עלה ב-11.5%.

נתוני המגמה מצביעים על עלייה ביבוא מוצרי השקעה (למעט אוניות ומטוסים) של 5.5% בחישוב שנתי בחודשים יולי - ספטמבר 2023, בהמשך לעלייה של 18% בחישוב שנתי בחודשים אפריל - יוני 2023.

פירוט לפי קבוצות מראה שיבוא מכונות וציוד עלה ב-18.4% בחישוב שנתי. לעומת זאת, יבוא כלי תחבורה ירד ב-18.1% בשיעור שנתי.

בחודשים יולי - ספטמבר 2023 ירד יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, ב-5.8% בחישוב שנתי. בהמשך לירידה של 3.4% בחישוב שנתי, בחודשים אפריל - יוני 2023. יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (תרופות, מזון ומשקאות, הלבשה והנעלה) עלה ביולי - ספטמבר 2023 ב-1.7% בחישוב שנתי.

יבוא מוצרים בני קיימה (ריהוט, מוצרי חשמל ביתיים וכלי תחבורה) ירד ביולי - ספטמבר 2023 ב-13.3% בחישוב שנתי.

יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים נטו) הסתכם מתחילת שנת 2023 ב-10.0 מיליארד שקלים, לעומת 13.5 מיליארד שקלים באותם החודשים אשתקד.

יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם), הסתכם מתחילת שנת 2023 ב-29.4 מיליארד שקלים, גבוה ב-12% בהשוואה לאותם חודשים אשתקד.


רוצים להיות מנויים? לחצו כאן

רוצים לקרוא את המשך הכתבה? לחצו כאן

רוצים לקבל את כותרות החדשות כל יום למייל שלכם חינם? הירשמו כאן

:עוד כתבות