סחר חוץ לפי ארצות

בספטמבר 2023 יצוא הסחורות (למעט יהלומים) הסתכם ב-18.8 מיליארד שקלים. יצוא הסחורות, היצוא לאירופה במונחי ערך היווה 37%, לאמריקה 28%, לאסיה 23% ו-12% ליתר העולם.

יבוא הסחורות (למעט יהלומים) הסתכם ב-23.9 מיליארד שקל. 45% מאירופה, 30% מאסיה, 12% מאמריקה, ו-13% מיתר העולם. הגירעון המסחרי בסחר בסחורות (ללא יהלומים) הסתכם ב-5.1 מיליארד שקלים.

יצוא הסחורות: יולי - ספטמבר 2023 לעומת אפריל - יוני 2023

בחודשים יולי - ספטמבר 2023 עלה יצוא הסחורות (למעט אוניות, מטוסים ויהלומים), על פי נתוני המגמה, ב-10% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 9.4% בחישוב שנתי, בחודשים אפריל - יוני 2023.

יצוא הסחורות לאירופה עלה בחודשים יולי - ספטמבר 2023 ב-9.3% בחישוב שנתי. בהמשך לעלייה של 0.9% בחודשים אפריל - יוני 2023. יצוא הסחורות לאיחוד האירופי עלה בחודשים יולי - ספטמבר 2023 ב-10.4% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 18.9% בחודשים אפריל - יוני 2023.

יצוא הסחורות לאסיה עלה ב-38.3% בחישוב שנתי בחודשים יולי - ספטמבר 2023 (עלייה של 2.7% בממוצע לחודש). בהמשך לעלייה של 14.8% בחודשים אפריל - יוני 2023.

יצוא הסחורות לסין עלה ב-57.6% בחישוב שנתי בחודשים יולי - ספטמבר 2023 (עלייה של 3.8% בממוצע לחודש), בהמשך לעלייה של 9.1% בחודשים אפריל - יוני 2023.

יצוא הסחורות לאמריקה עלה בשלושת החודשים האחרונים ב-3.4% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 11.2% בחודשים אפריל - יוני 2023. יצוא הסחורות לארה”ב ירד בשלושת החודשים האחרונים ב-0.9% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 15.6% בחודשים אפריל - יוני 2023.

יצוא הסחורות ליתר העולם ירד ב-22.7% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים, לאחר עלייה של 37.3% בחודשים אפריל - יוני 2023 (עלייה של 2.5% בממוצע לחודש).

יבוא הסחורות: יולי - ספטמבר 2023 לעומת אפריל - יוני 2023

בחודשים יולי - ספטמבר 2023 עלה יבוא הסחורות (למעט אוניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה), על פי נתוני המגמה, ב-4.9% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 53% בחישוב שנתי, בחודשים אפריל - יוני 2023.

היבוא מאירופה ירד ב-9.1% בחישוב שנתי בחודשים יולי - ספטמבר 2023, בהמשך לירידה של 7.7% בחודשים אפריל - יוני 2023. היבוא מהאיחוד האירופי ירד ב-13.6% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים, בהמשך לירידה של 5.3% בחודשים אפריל - יוני 2023.

בשלושת החודשים האחרונים עלה יבוא הסחורות מאסיה ב-18.1% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 9.4% בחישוב שנתי בחודשים אפריל - יוני 2023. על פי נתוני המגמה יבוא הסחורות מסין עלה ב-7.8% בחישוב שנתי בחודשים יוני - אוגוסט 2023, לאחר ירידה של 1.4% בחודשים אפריל - יוני 2023.

על פי נתוני המגמה, עלה יבוא הסחורות מאמריקה ב-5% בחישוב שנתי בחודשים יולי - ספטמבר 2023, בהמשך לעלייה של 2.1% בחודשים אפריל - יוני 2023.

על פי נתוני המגמה, עלה יבוא הסחורות מארה"ב ב-11.0% בחישוב שנתי בחודשים יולי - ספטמבר 2023, בהמשך לעלייה של 6.6% בחודשים אפריל - יוני 2023.

היבוא מקבוצת יתר העולם עלה ב-21.6% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים (עלייה של 1.6% בממוצע לחודש). זאת, לאחר ירידה של 11% בחודשים אפריל - יוני 2023.


רוצים להיות מנויים? לחצו כאן

רוצים לקרוא את המשך הכתבה? לחצו כאן

רוצים לקבל את כותרות החדשות כל יום למייל שלכם חינם? הירשמו כאן

:עוד כתבות