עלייה ביצוא וביבוא הסחורות

בחודש אוקטובר הסתכם היצוא ב-20.1 מיליארד שקלים, היבוא ב-27.8 מיליארד שקלים כך שהגירעון בסחר עמד על 7.7 מיליארד שקלים.

בחודשים אוגוסט - אוקטובר 2023 עלה יצוא הסחורות (למעט אוניות, מטוסים ויהלומים), על פי נתוני המגמה, ב-9.5% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 10.3% בחישוב שנתי, בחודשים מאי - יולי 2023.

בשלושת החודשים האלו עלה יבוא הסחורות (למעט אוניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה), על פי נתוני המגמה, ב-2.0% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 1.2% בחישוב שנתי, בחודשים מאי - יולי 2023.

יצוא הסחורות

יצוא הסחורות הסתכם בחודש אוקטובר 2023 ב-20.1 מיליארד שקלים. 90% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים), 9% יצוא יהלומים ו-1% יצוא חקלאי, ייעור ודיג.

היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים) עלה בחודשים אוגוסט - אוקטובר 2023 ב-9.3% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 15.3% בחישוב שנתי בחודשים מאי - יולי 2023.

יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית (המהווה כ-38% מכלל היצוא התעשייתי למעט יהלומים) עלה בחודשים אוגוסט - אוקטובר 2023, על פי נתוני המגמה, ב-11.4% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 19.4% בחישוב שנתי, בחודשים מאי - יולי 2023.

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית (כ-39% מכלל היצוא התעשייתי) עלה על פי נתוני המגמה ב-18.4% בחישוב שנתי אוגוסט - אוקטובר 2023. זאת, בהמשך לעלייה של 11.4% בחישוב שנתי מאי - יולי 2023.

נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה של 25.2% בחישוב שנתי ביצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם (עלייה של 1.9% בממוצע לחודש).

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית (15% מהיצוא התעשייתי) ירד בשלושת החודשים האחרונים ב-6.4% בחישוב שנתי. בחודשי אוגוסט - אוקטובר 2023 עלה יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית (8% מכלל היצוא התעשייתי) ב-8.2% בחישוב שנתי. בהמשך לעלייה של 37.4% בחישוב שנתי בחודשים מאי - יולי 2023 (עלייה של 2.7 בממוצע לחודש).

יצוא יהלומים נטו (מלוטשים וגולמיים) הסתכם מתחילת שנת 2023, לפי נתונים מקוריים, ב-10.4 מיליארד שקלים, לעומת 15.5 מיליארד שקלים באותם החודשים אשתקד.

יבוא הסחורות

באוקטובר 2023, הסתכם יבוא הסחורות ב-27.8 מיליארד שקלים. מתוכם 45% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 24% יבוא מוצרי צריכה, 15% יבוא מכונות, ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-16% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אוניות ומטוסים.

יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) עלה על פי נתוני המגמה, ב-3.6% בחודשים אוגוסט - אוקטובר 2023 בחישוב שנתי. זאת, לאחר ירידה של 1.2% בחודשים מאי - יולי 2023 בחישוב שנתי. פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא ברזל ופלדה עלה ב-5.4%.

נתוני המגמה מצביעים על עלייה ביבוא מוצרי השקעה (למעט אוניות ומטוסים) של 10.1% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט - אוקטובר 2023, בהמשך לעלייה של 16.8% בחישוב שנתי בחודשים מאי - יולי 2023. פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא מכונות וציוד עלה ב-14.5% בחישוב שנתי. לעומת זאת, יבוא כלי תחבורה ירד ב-20.0% בשיעור שנתי.

בחודשים אוגוסט - אוקטובר 2023 ירד יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, ב-3.0% בחישוב שנתי. בהמשך לירידה של 2.5% בחישוב שנתי, בחודשים מאי - יולי 2023.

יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (תרופות, מזון ומשקאות, הלבשה והנעלה) ירד באוגוסט - אוקטובר 2023 ב-0.6% בחישוב שנתי. יבוא מוצרים בני קיימה (ריהוט, מוצרי חשמל ביתיים וכלי תחבורה) ירד באוגוסט - אוקטובר 2023 ב-5.1% בחישוב שנתי.

יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים נטו) הסתכם מתחילת שנת 2023 ב-10.3 מיליארד שקלים, לעומת 14.5 מיליארד שקלים באותם החודשים אשתקד.

יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם), הסתכם מתחילת שנת 2023 ב-33.4 מיליארד שקלים, נמוך ב-19.6% בהשוואה לאותם חודשים אשתקד.


רוצים להיות מנויים? לחצו כאן

רוצים לקרוא את המשך הכתבה? לחצו כאן

רוצים לקבל את כותרות החדשות כל יום למייל שלכם חינם? הירשמו כאן

:עוד כתבות