סחר חוץ בסחורות לפי ארצות

באוקטובר 2023 הסתכם יצוא הסחורות (למעט יהלומים) ב-18.4 מיליארד שקל. התפלגות יצוא הסחורות: לאירופה 36%, לאמריקה 32%, לאסיה 20% ו-12% ליתר העולם.

יבוא הסחורות (למעט יהלומים) הסתכם ב-27.5 מיליארד שקל. 49% מהיבוא היה מאירופה, 25% מאסיה, 11% מאמריקה, ו-15% מיתר העולם. הגירעון המסחרי בסחר בסחורות (ללא יהלומים) הסתכם ב-9.1 מיליארד שקלים.

הנתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כוללים את הסחורות שעברו במכס אך אינם כוללים את נתוני הסחר בין ישראל לרשות הפלסטינית, היבוא הביטחוני, ויבוא ויצוא שירותים (לרבות שירותי תוכנה).

יצוא הסחורות: אוגוסט - אוקטובר 2023 לעומת מאי - יולי 2023

בחודשים אוגוסט - אוקטובר 2023 עלה יצוא הסחורות (למעט אוניות, מטוסים ויהלומים), על פי נתוני המגמה, ב-9.5% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 10.3% בחישוב שנתי, בחודשים מאי - יולי 2023.

יצוא הסחורות לאירופה עלה בחודשים אוגוסט - אוקטובר 2023 ב-15.9% בחישוב שנתי. בהמשך לעלייה של 8.0% בחודשים מאי - יולי 2023. יצוא הסחורות לאיחוד האירופי ירד בחודשים אוגוסט - אוקטובר 2023 ב-4.6% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 2.3% בחודשים מאי - יולי 2023.

יצוא הסחורות לאסיה עלה ב-17.3% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט - אוקטובר 2023, בהמשך לעלייה של 6.9% בחודשים מאי - יולי 2023.

יצוא הסחורות לסין עלה ב-0.2% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט - אוקטובר 2023, בהמשך לעלייה של 1.2% בחודשים מאי - יולי 2023.

יצוא הסחורות לאמריקה עלה בשלושת החודשים האחרונים ב-10.7% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 16.7% בחודשים מאי - יולי 2023.

יצוא הסחורות לארצות הברית עלה בשלושת החודשים האחרונים ב-4.0% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 16.0% בחודשים מאי - יולי 2023.

יצוא הסחורות לקבוצת יתר העולם ירד ב-24.0% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים, לאחר עלייה של 13.9% בחודשים מאי - יולי 2023.

יבוא הסחורות: אוגוסט- אוקטובר 2023 לעומת מאי - יולי 2023

בחודשים אוגוסט - אוקטובר 2023 עלה יבוא הסחורות (למעט אוניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה), על פי נתוני המגמה, ב-2.0% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 1.2% בחישוב שנתי, בחודשים מאי - יולי 2023.

היבוא מאירופה עלה ב-0.1% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט - אוקטובר 2023, לאחר ירידה של 6.4% בחודשים מאי - יולי 2023.

היבוא מהאיחוד האירופי ירד ב-4.6% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים, בהמשך לירידה של 2.7% בחודשים מאי - יולי 2023.

בשלושת החודשים האחרונים ירד יבוא הסחורות מאסיה ב-7.1% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 5.0% בחישוב שנתי בחודשים מאי - יולי 2023.

על פי נתוני המגמה יבוא הסחורות מסין ירד ב-0.6% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט - אוקטובר 2023, בהמשך לירידה של 3.3% בחודשים מאי - יולי 2023.

על פי נתוני המגמה, עלה יבוא הסחורות מאמריקה ב-4.7% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט - אוקטובר 2023, בהמשך לעלייה של 2.0% בחודשים מאי - יולי 2023.

על פי נתוני המגמה, עלה יבוא הסחורות מארה"ב ב-8.9% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט - אוקטובר 2023, בהמשך לעלייה של 7.9% בחודשים מאי - יולי 2023.

היבוא מקבוצת יתר העולם ירד ב-0.5% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים. בהמשך לירידה של 3.4% בחודשים מאי - יולי 2023.

הסחר בסחורות (ינואר - אוקטובר 2023)

רוצים להיות מנויים? לחצו כאן

רוצים לקרוא את המשך הכתבה? לחצו כאן

רוצים לקבל את כותרות החדשות כל יום למייל שלכם חינם? הירשמו כאן

:עוד כתבות