טוב לשרים אבל לא לחוק

ועדת הכלכלה של הכנסת דנה בתיקון של חוק התקנים, שנועד להסיר חסמים ולאפשר יבוא חופשי של מוצרים עם תקינה אירופית. במרכז הדיון עמדה ההחלטה של ועדת השרים להליך אימוץ התקינה האירופית. הכוונה להחלטה שהתקינה האירופית תחול באופן אוטומטי ותגבר על כל חוק או תקנה.

המשנה ליועצת המשפטית לממשלה עו"ד מאיר לוין, התייחס להחלטה ואמר שמה שעלה בממשלה זו כוונה לשלוף סוג של ג'וקר, שיאפשר להתגבר על הכל - חוקים ותקנות - במקום לבדוק ולהבין מה התקלות שיכולות לקרות. "למרות שהרעיון קוסם, בפועל הוא קשה מאוד ובלתי אפשרי", אמר.

היועץ המשפטי לוועדה עו"ד איתי עצמון, הזכיר שהוא לא נוהג להשתמש בטיעונים חוקתיים בקלות, אך המקרה הזה אכן עולה את השאלה החוקתית. "ההצעה שאושרה בוועדת השרים לחקיקה מעלה קשיים משפטיים עד כדי אי חוקתיות.

"משמעות ההצעה להפוך את חוק התקנים לחוק יסוד חוק על שגובר על כל חקיקה ראשית וחקיקת משנה והנושא הזה לא מתאים לחקיקת חוקי יסוד", אמר.

עו"ד עצמון הציג הצעה שתאפשר מנגנון שבו שר הכלכלה יוכל להתאים הוראות בחקיקת משנה להוראות האסדרה האירופית, אך את תיקוני החקיקה הראשית בחוקים עליהם אחראים שרים אחרים יצטרך לעשות כל שר בהליך חקיקה רגיל.

יו"ר ועדת הכלכלה ח"כ דוד ביטן: "במקום ג'וקר אנחנו שמים אס". שר הכלכלה והתעשייה ח"כ ניר ברקת: "אנחנו מסכימים על 95% מהדברים. הממשלה והכנסת מסכימים לעבור לרגולציה אירופית מלאה, למעט חריגים. אנחנו מדברים עכשיו על התהליך. למעט מוצרי הצריכה שאושרו, שזה 92% ממוצרי הצריכה, יהיה תהליך תלת חודשי והכנסת והציבור יבינו את הפערים.

"נעבור על החקיקה בשלושה חודשים. עמדת הממשלה שונה ממה שהוצג פה, אבל על פניו אם המשמעות היא מניעה משפטית אז נתמוך בהצעה של הוועדה כי היא נותנת תוצאה יחסית דומה. אנחנו צריכים לוודא שכל אחד מהשרים בתחומו יעבוד קשה להגיע כמה שיותר מהר ליישום החקיקה".

הוחלט לקבל את העקרונות לפיהם בתוך ארבעה חודשים מפרסום החוק יעבירו כל משרדי הממשלה ומכון התקנים לשר הכלכלה והתעשייה את רשימת החוקים שבתחום סמכותם ובהם קבועות הוראות יבוא לפי תקינה ישראלית.

30 יום לאחר מכן יפרסם השר את הרשימה לעיון הציבור, ויהיה רשאי להוסיף על הרשימה בכל עת. בנוסף יפנה שר הכלכלה בכתב לשרים עם הרשימה, ויבקש מהם לבחון אם יש סתירה בין החקיקה הישראלית לבין התקינה האירופית.

השר הממונה יצטרך לפעול לתיקון הסתירה או להחרגת המוצרים מהרפורמה, בתוך תשעה חודשים מהמועד שקיבל את הרשימה. אם השר יבחר לתקן הוא יגיש טיוטת חוק לאישור הממשלה, לעניין חקיקת משנה יפעל לתיקונה כך שניתן יהיה לייבוא את המוצר ולעשות בו שימוש בהתאם לתקינה אירופית.

במקרה בו השר הרלוונטי לא יסכים למעבר לתקינה אירופית, אם הוא סבור שיש תנאים ייחודיים לישראל, הוא יוכל לפנות לוועדת החריגים הממשלתית תוך 45 ימים מקבלת הרשימה.

אם מי מהשרים לא יקבל את המלצת ועדת החריגים הוא יוכל לפנות לממשלה, תוך 30 יום מקבלת ההמלצה, והממשלה תידרש לקבל החלטה גם היא תוך 30 יום.

אם השר הממונה החליט שלא לפנות לממשלה או אם הממשלה תחליט לדחות את עמדת השר הממונה ולאשר את המעבר לתקינה האירופית - יצטרך השר האמור לפעול לתיקון חקיקה תוך 120 ימים.

במידה שהשר לא יפעל לתיקון החקיקה למרות שהיה צריך לעשות זאת, שר הכלכלה והתעשייה יתקן בצו את התוספת לחוק התקנים, כך שהיא תחול על חקיקת משנה.

צו שכזה, שכאמור יחול רק על חקיקת משנה, יאפשר שימוש גם באסדרה אירופית וגם בתקינה ישראלית ויהיה טעון אישור של ועדת הכנסת הרלוונטית למוצרים עליו הוא יחול.

שר הכלכלה והתעשייה ידווח לוועדת הכלכלה על יישום סמכותו זו אחת לשנה למשך ארבע שנים והמתווה הזה לא יחול על תמרוקים ומזון שנידונים כיום בוועדת הבריאות במסגרת הרפורמה.

השר ברקת ציין שמדובר בסעיף המאתגר ביותר בחקיקה. "אשכול אמר 'התפשרתי עד שהגעתי למה שאני רוצה'. ההצעה של הייעוץ המשפטי היא על דעת כל חברי הכנסת וגם על דעת המשרד והממשלה.

"כשאתה מאפשר עוד אופציות להביא עוד אלפי ומאות אלפי מוצרים זה תנאי הכרחי להפחתת מחירים. השאלה מתי זה יקרה, וככל שנעביר את החקיקות מהר יותר הציבור ייהנה מהר יותר. הזמן פה הוא קריטי".
-

רוצים להיות מנויים? לחצו כאן

רוצים לקרוא את המשך הכתבה? לחצו כאן

רוצים לקבל את כותרות החדשות כל יום למייל שלכם חינם? הירשמו כאן

:עוד כתבות